AUDITOR ENERGETIC

Clase de auditori energetici

Auditori energetici gradul I sunt autorizati sa efectueze audit energetic pentru orice tip de cladire . Auditori energetici gradul II sunt autorizati sa efectueze audit energetic numai pentru apartamente sau locuinte unifamiliale.

Necesitatea specializarii ca auditor energetic

Activitatea de auditor energetic este recent apărută în România, ca urmare a directivelor Comisiei Europene (CE) privind performanţa energetică a clădirilor. Necesitatea specializării şi atestării inginerilor  sau a arhitecţilor   a stârnit interesul multor specialişti în construcţii şi instalaţii. Noile modificari legislative  au dus la aparitia   profesiei  de auditor . Astfel, potrivit Ordinului nr. 1/2011 al Institutului National de Statistica (sau Ordinul nr. 1759/2010 al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale), clasificarea ocupatiilor din România…

Citeste mai multe

Constructii / Performanta energetica a cladirilor

Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor

Legislatia – atestare auditori energetici

Extras din „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri” aprobat prin Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 / 08.10.2010… Citeste mai multe

Legea nr. 158/2011

Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvenului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 503, din 14 iulie 2011.
Prin actul normativ, Ordonantei de Urgenta nr.18/2009 i s-a adus un amendament care prevede ca proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie sa beneficieze, in conditiile legii, de scutire de la plata a impozitului aferent locuintei pe o perioada de minimum 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifica realizarea recomandarilor propuse de catre auditorul energetic pentru cladiri.