ANUNT CURS AUDITOR ENERGETIC IN ORASUL IASI

CURSUL – TEHNICA AUDITULUI ENERGETIC PENTRU CLADIRI  IASI

Iunie-Iulie 2015

Asociatia Profesionala pentru Certificare Energetica-APCE vă invită la cursul al cărui scop  este  dobândirea cunoștințelor de bază necesare activitatii de evaluare a Performantei Energetice a Cladirilor si Elaborarii Certificatului de Performanta  Energetica


LOCUL DE DESFĂŞURARE:

Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iasi

Facultatea de Mecanica

(B-dul Dimitrie Mangeron, nr.61-63)

Durata curs: 5 saptamani

OBIECTIVUL CURSULUI:

  • Pregatire de tip formativa in scopul sustinerii examenului de atestare ca auditor energetic  pentru cladiri  grad AEci II si AEci I

AVIZARE SI STRUCTURA CURSULUI

Cursul este avizat conform aprobarii nr. 36446/10.05.2011

  • In  cadrul cursului se realizeaza   pregatirea de specialitate a candidatilor   care sustin exeamenul de atestarea  ca Auditor Energetic pentru cladiri, gradul profesional I si  II,
  • Cursul  se realizeaza in doua etape:

1- Modul de teorie în care sunt  tratate   aspectele   teoretice ale auditului energetic;

2- Modul  pentru  realizarea  unui   proiect de audit energetic care va fi susţinut in fata comisiei de lectori   care au predat la cursuri .

La sfârsitul  celor  2 module  de lucru se sustine un examen de absolvire a cursului, care  va consta în raspunsuri la un numar de subiecte (întrebari) teoretice si în prezentarea   si  sustinerea proiectului  întocmit  în timpul  modulului de aplicatii.

CONDITII DE INSCRIERE :

  • In conformitate cu Regulamentul de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri,la cursurile de pregatire in vederea atestarii ca auditor energetic,se pot înscrie  specialisti cu o vechime minima in meserie de 3 ani pentru gradul II sau 5 ani pentru gradul I şi care indeplinestc urmatoarele  conditii:
  • să fie inginer de instalaţii, absolvent al unei facultăţi de instalaţii pentru construcţii sau să fie inginer constructor, absolvent al unei facultăţi de construcţii sau să fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectură sau a unei facultăţi de construcţii şi arhitectură sau să fie inginer, absolvent al unei facultăţi tehnice şi care dovedeşte prin existenta în foaia matricolă/suplimentul de diplomă de studii universitare, promovarea uneia sau mai multor discipline de învatamant, cu o durată de minimum un semestru, având ca obiect higrotermica construcţiilor, energetica clădirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de caldură şi masă, construcţii, materiale de construcţii, maşini termice, instalaţii termice,instalaţii frigorifice,instalaţii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalaţii electrice şi automatizări pentru clădiri.

ACTE INSCRIERE :

  • Pentru înscriere la curs, solicitantul trebuie să transmită către APCE  urmatoarele documente: o cerere tip pe care o vor primi la secretariatul cursului; Curriculum Vitae; Diploma de licenta (copie); Certificat de nastere (copie); Certificat de casatorie (copie) – în cazul doamnelor; 2 fotografii tip diploma sau pasaport; Chitanta sau ordinul de plata care sa ateste achitarea cursului.

ABSOLVENTII CURSULUI PRIMESC:

CERTIFICAT  DE ABSOLVIRE care permite depunerea dosarului in vederea  sustinerii  examenului de auditor energetic.

DATE DE CONTACT : Asociatia Profesionala pentru Certificare EnergeticaTel /Fax: 0232/276.258; Mobil: 0732/009.888; 0732/155.888E-mail: audit_energ@yahoo.com www.audit-energ.ro

COSTUL CURSULUI:

2400 RON,

Plata se va efectua in contul Asociatia Profesionala pentru Certificare Energetica ( APCE_)

ÎNSCRIERI:Pentru înscriere vă rugăm să ne trimiteti pe e-mail o cerere, dupa modelul de mai jos.

 

CERERE INSCRIERE CURS