Ordonanta privind modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005

Ordonanta privind modificarea si completarea Legii nr 372În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ – ORDONANȚĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 08.01.2016.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti – Direcţia Generală Juridică şi Relaţia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numărul de fax 0372.114.569.

Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Note de fundamentare