Software

Aplicatiile software   utilizate  pentru  elaborarea  certificatelor energetice  trebuie sa fie realizate in conformitate cu “Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor”  si  pe  baza Legii nr. 372/2005 si a Directivei europene 2002/91/CE prin care se urmareste cresterea performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile  climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de confort interior si de eficienta energetica si economica.

Nr. crt. Cod alfanumeric program Nume program Etapa evaluare Nr.

aviz

Firma
1. 1A0311G10 Certificat-energetic AVIZAT 2 / 2010 S.C. ATH  energ S.R.L.
2. 2N2511K10 Allplan AVIZAT 4 / 2011 Nemetschek Romania Sales & Support S.R.L.
3. 3D2511X10 DOSET-PEC AVIZAT 1 / 2010 S.C. DOSET Impex S.R.L.
4. 4I3011I10 AllEnergy-Apartamente AVIZAT 3 / 2010 S.C. IPCT INSTALATII S.R.L.
5. 5I2102T11 TermoExpert 3.0 In curs de evaluare